เมื่อ : 24 ส.ค. 2566

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว “ท่องเที่ยวชุมชน ยลเสน่ห์วิถีถิ่น @ นครนายก” ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 

นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวว่า จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงที่ตั้งเมืองรองที่ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทางที่สะดวกทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย

 

การเปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในรูปแบบการท่องเที่ยวสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ สัมผัสวิถีชุมชน ความใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติ และกิจกรรมความหลากหลายอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  มิติการท่องเที่ยวชุมชนจึงเป็น   อีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ได้รับกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 

ซึ่งนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงามแล้ว จังหวัดนครนายกยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย  โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจากฐานทุนในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ พร้อมสำหรับให้บริการด้านการท่องเที่ยว

 

โดยในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  มีการจัดกิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่  ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้และสร้างประสบการณ์สุดประทับใจจาก ๓ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยววัดฝั่งคลอง  ชุมชนท่องเที่ยววัดคีรีวัน และชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังรี เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ประชาชนผู้สนใจ นักท่องเที่ยวในพื้นที่และนอกจังหวัด ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย นำสู่การท่องเที่ยวในมิติทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน ชุมชน และเศรษฐกิจหมุนเวียนภาพรวมของจังหวัดนครนายกต่อไป

 

วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก กล่าวต่อว่า สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน มรดกแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คือความภาคภูมิใจของชุมชน ทั้ง ๓ ชุมชน เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมสัมผัส ผ่านกิจกรรม “ท่องเที่ยวชุมชน ยลเสน่ห์วิถีถิ่น @ นครนายก” ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. โดยมีกิจกรรมระหว่างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจรอรับนักท่องเที่ยวและบริการอย่างประทับใจ          

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  สื่อวีดิทัศน์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชน และร่วมกิจกรรม  พร้อมรับของที่ระลึก เพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มมากขึ้น และเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครนายก ซึ่งกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดนครนายก ภายใต้วิถีชีวิตใหม่    New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครนายก

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ