S L B news : สำนักงาน คปภ. เปิดเวทีสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านการประกันภัยพร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร
12 มิ.ย. 2567
S L B news : “ศุภมาส” เปิดประชุม Global Sustainable Development Congress 2024 ชวนผู้นำ 90 ประเทศผลักดันอุดมศึกษาทั่วโลกขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม การเข้าถึงข้อมูล สร้างพื้นที่การสนทนาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติและสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรม
12 มิ.ย. 2567
S L B news : “สายสีแดง” เตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดโครงการฝึกอบรมการรองรับสถานการณ์กราดยิงภายในสถานีรถไฟฟ้า (Active Shooter)
12 มิ.ย. 2567
S L B news : “ศุภมาส” หารือ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส หาแนวทางขับเคลื่อน “อว. for AI” อย่างยั่งยืน เตรียมจับมือร่วมพัฒนา “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ LANTA” ของไทย พร้อมกระจายการเข้าถึงเครื่องมือทางดิจิทัลคุณภาพดีให้นักศึกษาทั่วประเทศ เปิด “คอร์ส AI” ให้เรียนฟรี มีใบประกาศนียบัตรรับรองเข้าทำงานบริษัทต่างชาติได้
12 มิ.ย. 2567
S L B news : คปภ. เปิดระบบการออกใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้า-ผู้ประเมินวินาศภัย” ผ่าน E-Licensing ฉลุย
12 มิ.ย. 2567

ข่าววันนี้

ทั่วไป

เศรษฐกิจ

สุขภาพ-ความงาม

ท่องเที่ยว