เมื่อ : 20 ก.ย. 2566

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 1030 น.  คุณบุญยงค์  ยงเจริญรัฐ  รองประธานหอการค้าไทย-จีน   พร้อมด้วย คุณสุทัศน์  ธนชาติเดชากุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิคม  คุณวีณา  ทวีเชวง ผู้จัดการ  และคุณกาญจนา ไทยชน ผู้อำนวยการทั่วไป ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ  นำโดย ดร.ปนัดดา  วงศ์จันตา  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ในการนี้ คุณบุญยงค์  กล่าวโดยสรุปว่าหอการค้าไทย-จีน ก่อตั้งมา 113 ปี และ ได้จัดตั้งสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ รวม 75 สมาคม โดยกำหนดจัดประชุมทุก 2 เดือน  เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกัน  นอกจากมีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างไทยและจีนแล้ว หอการค้าไทย-จีน ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

 

 

ในโอกาสนี้ คุณบุญยงค์ ได้มอบตัวต่อเลโก้รูปห่าน จำนวน 48 ชุด พร้อมขนมยูโร่ คัสตาร์ดเค้ก จำนวน 240 กล่อง ให้กับ ดร.ปนัดดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียนและเป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  

 

สำหรับตัวต่อเลโก้รูปห่านนี้ เป็นของขวัญที่คณะผู้แทนทางการค้าจากเมืองเท่งไฮ้ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง  ได้มอบให้กับหอการค้าไทย-จีน เนื่องในโอกาสมาเยือนหอการค้าไทย-จีน ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา  คุณบุญยงค์  กล่าว

 

ดร.ปนัดดา  ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณ คุณบุญยงค์ และหอการค้าไทย-จีน ในความเมตตากรุณาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียน และรายงานว่าโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ ก่อตั้งมากว่า 60 ปี เปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความพิการทางการได้ยิน และ เด็กออทิสติก ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 152 คน เป็นนักเรียนประจำ 42 คน และมีครู 31 คน  

                                                 

                                                                                          สำนักงานหอการค้าไทย-จีน

โทรศัพท์ 02-675 8587 02-675 8577-84

โทรสาร 02-212 3916-7