เมื่อ : 08 ต.ค. 2566

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91  พรรษา และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  66  พรรษา  

พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี  2566  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  การมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ  อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ และสมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดทั่วประเทศ  และเพื่อรณรงค์สมทบทุนในการดำเนินงานของสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ 

 

 

 

โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์  เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
 

การจัดงานประกอบด้วย
#การมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้

#การมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดประเภทยอดเยี่ยม ประจำปี  2566 
#การมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคม/ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดประเภทดีเด่น  ประจำปี 2566  
 

 

#การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน 
#การฉายวีดิทัศน์ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 

#แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมร้องเพลง “คือหัตถาครองพิภพ” คอนเสิร์ต ขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ และนักร้องอาชีพ การเดินแบบ “สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย” โดยนางแบบกิตติมศักดิ์