เมื่อ : 20 ต.ค. 2566


เมื่อวันที่ 20 ต.ค. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ ศ.ซีลวี เรอตาโย รมว.การอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมหารือความร่วมมือทวิภาคีด้านการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และร่วมลงนาม “แถลงการณ์แสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

 

ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยของทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

 

 

 

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า โครงการธีออส-2 ซึ่งตนได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยไปดูแลการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเมื่อต้นเดือนนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีมาก และเป็นตัวอย่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย พร้อมกับความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 

โดยในวันนี้รัฐมนตรีด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยของฝรั่งเศส พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ซึ่งตนได้นำผู้บริหารของหน่วยงานของ อว. เข้าหารือด้วย ผลจากการหารือทั้งสองฝ่ายตกลงจะผลักดันความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีก 

 

รวมทั้งต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการธีออส-2 และปีแห่งนวัตกรรมฝรั่งเศส - ไทย 2566 ตามโร้ดแมปการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส เพื่อยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางการอุดมศึกษาและวิจัยระหว่างกันภายในปี พ.ศ. 2567 นี้

 

 

 

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ทั้งสองประเทศได้ลงนามแถลงการณ์แสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยของไทยและฝรั่งเศส เพิ่มความร่วมมือกันทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย การจัดงานและการเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านวิชาการ เป็นต้น

 

 

 

ด้าน ศ.ซีลวี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมความสำเร็จของโครงการธีออส-2 ซึ่งได้ขึ้นสู่วงโคจรแล้วและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศไทย รัฐบาลฝรั่งเศสพร้อมขยายความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและร่วมสนับสนุนทุนศึกษาวิจัย ตลอดจนพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการดำเนินการในรูปแบบทวิภาคี และระดับภูมิภาค