เมื่อ : 21 ต.ค. 2566

 

 เพื่อนแท้ แคปปิตอล “PUEAN” แต่งตั้ง DAOL GBS MPS ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินทุนขยายธุรกิจสินเชื่อ จองซื้อวันที่ 24-26 ต.ค. 2566 และ ออกหุ้นกู้วันที่ 27 ต.ค. 2566 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอกย้ำความมั่นใจนักลงทุน ธุรกิจมีความเชี่ยวชาญด้านบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล ย้ำมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง

 

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ“PUEAN” เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมขยายศักยภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยในช่วงครึ่งปีแรก 2566 บริษัทมียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อประมาณ 398 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 43.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

 

อีกทั้ง บริษัทสามารถบริหารอัตราการผิดนัดชำระของสินเชื่อ (Non-Performing Loans: NPL) ให้ลดลงอยู่ที่ระดับ 3.27% โดยบริษัทมีแผนมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อให้อยู่ในระดับ 500 ล้านบาท ภายในปี 2566 และมียอดปล่อยสินเชื่อที่ 2500 ล้านบาท ในปี 2570

 

ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

 

 

 

 

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีโฉนดค้ำประกันมากกว่า 20 ปี มีสัดส่วนลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นโฉนดที่ดินมากที่สุด 98.27% ที่เหลือเป็นการบริหารความเสี่ยง

 

โดยการอนุมัติสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อโดยมีดอกเบี้ยสูงสุดที่ 36%

 

 

 

 

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อของบริษัท 

 

โดยบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีแผนในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของบริษัทผ่านสาขาการให้บริการทั้งหมด 23 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง