เมื่อ : 26 ต.ค. 2566

 

โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธาน เพื่อหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  และเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งนักแสดง และศิลปิน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาโดยตลอด อาทิ น้องหวาน หวาน-อรุณณภา พาณิชจรูญ นักแสดงช่อง 3 น้องเสือ-ฉายวิชญ์ สุจริตกุล  และน้องๆ เด็กพิเศษ The Star จากมูลนิธิ Five for All  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566  ณ Blo-O Rhythm & Bowl ชั้น 5 สยามพารกอน 
 

 

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ชูวับ ชูวับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสมาคมสภาสตรีแห่งชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Japan 2 

รางวัลปลอบใจ ได้แก่ ทีมคุณชุติพนธ์
 

ทั้งนี้รวมรายได้จากการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 802009.-บาท 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ