เมื่อ : 16 พ.ย. 2566

 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยุติข้อพิพาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) วิทยาเขตอุเทนถวาย นำโดย อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่า และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สวทช.

 

 

 

 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาว สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. ได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว.ให้เตรียมการต้อนรับและอำนวยการสะดวก แก่กลุ่มนักศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กว่า 100 คน ที่เดินทางมา

กระทรวง อว. เพื่อปักหลักรอฟังสรุปผลการประชุมหาทางออกสำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น พร้อมถือป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ยึดมั่นในจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการย้ายพื้นที่ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ออกจากพื้นที่เดิม

 

 ขณะที่มีนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผอ.สำนักงานเขตพญาไท และพ.ต.อ.เอกภพ  ตันประยูร รอง ผบก.น.1 (นครบาล1-2) มาสังเกตการณ์และดูแลความปลอดภัย โดยบรรยากาศการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ปราศจากความรุนแรง และอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิ เสรีภาพ บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

 

 

 

หลังการประชุม นายเพิ่มสุข แถลงว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่าง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกระทรวง อว. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิชาชีพการช่าง ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะทักษะด้านการช่างสมัยใหม่ 

 

โดยคณะทำงานฯ มีข้อเสนอแนะให้วางแผนแนวทางในการพัฒนา มทร.ตะวันออก โดยทั้งสองสถาบันประสานความร่วมมือกันในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นสถาบันหลักทางการช่างและการก่อสร้างของประเทศ และพัฒนาพื้นที่ปัจจุบันให้รักษาอัตลักษณ์ของอุเทนถวายฯ ไว้ สำหรับเป็นที่สักการะบูชา เป็นที่พึ่งทางใจ ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งให้ มทร.ตะวันออก พิจารณาจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมด้านต่างๆ สำหรับจัดทำโครงการ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายใหม่ ที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ และวางระบบการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ