เมื่อ : 17 พ.ย. 2566

 

โรงบำรุงราษฎร์ จัดงานวิ่งการกุศล Bumrungrad Run for Health 2023 Presented by Bumrungrad Hospital Foundation ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนรถไฟ 

โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ส่งต่อสุขภาวะที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยเฉพาะการสานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือมาแล้วกว่า 800 ราย

              

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาค หรือ สมัครงานวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม  2566