เมื่อ : 18 พ.ย. 2566

 

CBS Academy คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีม CERTIFiLE มอบวุฒิบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Mini MBA” สำหรับผู้บริหารของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HomePro ที่สำเร็จการอบรมทุกท่าน 

 

ซึ่งมีการสร้างวุฒิบัตรในรูปแบบของ NFT ที่ยืนยันและบันทึกข้อมูลโดยระบบบล็อกเชนผ่านแพลตฟอร์ม CERTIFiLE ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายดายเพียงสแกน QR Code ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการออกเอกสารของ CBS Academy และผู้เรียนสามารถนำเอกสารไปใช้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องย้อนกลับมาตรวจสอบยังสถาบันต้นทาง ทำให้การประสานงานระหว่างองค์กรรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการผลักดันการทำงานสู่ระบบ Paperless ที่มาพร้อมกับความเชื่อถือได้อีกด้วย

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มได้ที่ www.certifile.io

และบริษัท ทีพีซีเอกซ์ จำกัดได้ที่

CERTIFiLE Facebook: https://www.facebook.com/Certifile

TPCX Facebook: https://www.facebook.com/tpcxcompanylimited

Website: https://tpc-x.com

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ