เมื่อ : 20 ก.ย. 2565

 

วันที่ 19 กันยายน 2565 พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองนาโกะ จังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะในโอกาสที่ได้มาร่วมมือในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การสร้างแบรนด์ท้องถิ่นฯ เเละได้มอบหมายให้      
นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นำคณะเยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าขยะเทศบาลเมืองกระบี่  เเละในช่วงบ่ายได้มีการจัดประชุมร่วม คณะทำงานเทศบาลเมืองกระบี่ ภายใต้โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยการสร้างแบรนด์ท้องถิ่น ในบริบทการท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ โปรแกรมการท่องเที่ยวฯ
เป็นการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการแนะนำข้อมูลพื้นฐานของทั้ง 2 เมือง 

 

สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจ การรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมแบรนด์ท้องถิ่น สร้างภาพลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตเมืองฯ
 การประชุมหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองกระบี่และเมืองโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ลงนามทำสัญญาโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองกระบี่และเมืองนาโกะ     
 โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยการสร้างแบรนด์ท้องถิ่น ผ่านสำนักงานไจก้าประเทศไทย

 

โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้:
     1. "Branding Formation" (การสร้างแบนด์ท้องถิ่น) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความน่าดึงดูดใจของเมืองกระบี่
     2. "นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมตามการสร้างแบรนด์ท้องถิ่น" การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามภาพลักษณ์ของแบรนด์และการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
    3. "การพัฒนาการท่องเที่ยว" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองกระบี่ ให้น่าดึงดูดยิ่งขึ้น
    4. เพื่อฟื้นฟู "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น"
    5. "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมกัน" เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่กับภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคร่วมกัน 
      โดยความร่วมมือแบบพันธมิตร 3 ฝ่ายระหว่าง
• องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น : JICA 
• เลเกียววิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ผู้ประสานงานหลัก
• เทศบาลเมืองนาโกะ : NAGO 
• เทศบาลเมืองกระบี่

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ