เมื่อ : 26 ก.ย. 2565

 

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 28 กันยายน 2565 อย่างยิ่งใหญ่
นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก รับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์    กล่าวว่า การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2565 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2565 ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ องค์กรเอกชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่มีความเก่าแก่ให้คงอยู่ตลอดไป

 

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงเทพยาดา ณ วัดไตรภูมิ เวลา 17.29 น. ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิ แห่ไปรอบตัวเมืองเพชรบูรณ์ ส่วนในวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.39 น.    จะเป็นพิธีอุ้มพระดำน้ำ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวิชาการ ขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ การแสดงแสงเสียงตำนานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และเทศกาลอาหารอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ
ททท.ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ โดยมีแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนการตลาดนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีประเพณีสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ททท. จึงได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและร่วมเรียนรู้ถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่และสัมผัสถึงแรงศรัทธาของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อประเพณีอันสำคัญนี้ อันจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นในอีกทางหนึ่ง โดยในปีนี้ ททท.สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย

 

ททท.ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ โดยมีแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนการตลาดนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีประเพณีสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ททท. จึงได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและร่วมเรียนรู้ถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่และสัมผัสถึงแรงศรัทธาของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อประเพณีอันสำคัญนี้ อันจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นในอีกทางหนึ่ง โดยในปีนี้ ททท.สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย 
สำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมากว่า 400 ปี โดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ออกหาปลาในแม่น้ำป่าสักได้พบเหตุอัศจรรย์ขึ้น คือ กระแสน้ำในบริเวณวังมะขามแฟบ มีพรายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อยจนแลดูคล้ายน้ำเดือด จากนั้นกลายเป็นวังวนดันเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำ ทำให้ชาวประมงต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ ในปีถัดมาตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งเป็นวันประเพณีสารทไทย พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวได้หายไป ชาวบ้านต่างพากันตามหา สุดท้ายไปพบพระพุทธรูปกำลังดำผุดดำว่ายอยู่กลางแม่น้ำป่าสักบริเวณที่พบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรก จึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ   อีกครั้งหนึ่ง พร้อมร่วมกันถวายนามว่า “พระพุทธมหาธรรมราชา” หลังจากนั้นต่อมาในวันสารทไทย หรือวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 เจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีดำน้ำเป็นประจำทุกปี โดยเชื่อว่าจำทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประชาชนมีความสุข บ้านเมืองปราศจากโรคระบาดคุกคาม จนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน    
 สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0 5671 1007 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 2742-3 ทุกวันในเวลาทำการ หรือ www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ