เมื่อ : 27 พ.ย. 2565


จับตาก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ไทยและเป็นตัวแทนของประเทศในการประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์พร้อมกับขยายตลาดไมซ์ให้กว้างขวางมากขึ้น ได้ระบุในช่วงตั้งแต่ ต.ค. 2564 - มิ.ย. 2565 มีจำนวนนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 3.5 ล้านคน ที่มาพร้อมกับรายได้ 16344 ล้านบาท  และคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2565  (ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565) จะมีนักเดินทางไมซ์สูงขึ้นเกือบ 100%  หรือกว่า 6  ล้านคน พร้อมรายได้ 28400 ล้านบาท  หากหันกลับไปมองอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิงคโปร์ รายได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าวในช่วงก่อนเกิดโควิด สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศได้มากถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (9.3 หมื่นล้านบาท) ต่อปี เกิดการจ้างงานในระบบอุตสาหกรรมกว่า 34000 อัตราเลยทีเดียว  ตัวเลขมหาศาลที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมไมซ์นี้คือเครื่องยืนยันได้ว่าการแข่งขันในเวทีอุตสาหกรรมไมซ์นี้มีความเข้มข้น และเป็นสิ่งที่ท้าทายของทีเส็บที่ต้องสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยเพื่อดึงงานอุตสาหรรมไมซ์มาจัดในประเทศไทยให้ได้
.
โอกาสในการผลักดันไมซ์ไทยในเวทีโลก
อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันผลักดันไมซ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ กับการตอกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัล  TTG Travel Awards 2022  สาขา Convention and Exhibition Bureau หรือ สุดยอดสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ผู้อ่านนิตยสารไมซ์มอบคะแนนให้ และรางวัล M&C Asia Stella Awards  สาขา The Best Meetings and Incentives Destination (Asia) 2022 หรือ “สุดยอดจุดหมายปลายทางด้านการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในเอเชียปี 2022” รางวัลที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติมั่นใจและลงคะแนนให้   
.
จากรางวัลที่การันตีความเชื่อมั่นจากนักเดินทางไมซ์ ทำให้ทีเส็บมั่นใจในการผลักดันธุรกิจไมซ์ให้เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเพื่อรองรับกับการเปิดประเทศ ทีเส็บได้เร่งสร้างกิจกรรมไมซ์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนกระตุ้นการตลาด “Thailand MICE Back” พร้อมกับการดึงงานไมซ์ระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทย  ภายใต้ 4 แผนหลัก ตามกลยุทธ์ B-A-C-K  คือ

1.แผนสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมไมซ์เพื่อดึงผู้ประกอบการมาจัดกิจกรรมไมซ์ในไทย
2. แผนกระตุ้นการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยจะยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 2 เท่าของที่จ่ายจริงและจะเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการจัดงานไมซ์ในประเทศอย่างต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายด้วยการสนับสนุนผ่านแพคเกจกระตุ้นการจัดงานไมซ์ทุกประเภท
3. แผนส่งเสริมภาพลักษณ์ และการสื่อสารเรื่องอุตสาหกรรมไมซ์ เน้นเจาะตลาดจังหวัด 10 เมืองไมซ์ให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก
4. แผนการดึงงานระดับโลก และการเพิ่มจำนวนงานไมซ์ต่างประเทศ ซึ่งไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกใหญ่ ๆ มากมาย อาทิ งาน The International Conference on Family Planning 2022 (ICFP 2022)  งาน 62nd  ICCA Congress (ICCA Congress 2023) การประชุมสมาคมการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 62 

ล่าสุดกับงานไมซ์ระดับโลกที่ทีเส็บ จ.ภูเก็ต และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างเตรียมความพร้อมเพื่อดึงงานสำคัญนี้มาจัดในประเทศไทย โดยผลักดันภูเก็ตในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised  Expo 2028 Phuket Thailand  บนพื้นที่ 141 ไร่ใน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต เพื่อยกระดับภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และยังเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และหากเราได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพ นั่นหมายถึงการสร้างโอกาสการแข่งขันบนเวทีโลก และแสดงศักยภาพไมซ์ซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตกับความพร้อมในการรองรับงานไมซ์ระดับนานาชาติ ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร การท่องเที่ยวเชิงกีฬา  อาหารการกินที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง รวมไปถึงระบบขนส่งและคมนาคมที่เชื่อมโยงแบบครบวงจร และสาธารณูปโภคที่ครบครันทันสมัย และความพร้อมหลาย ๆ ด้านของภูเก็ตนี่เอง ที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญผลักดันให้ภูเก็ตเป็นไมซ์ซิตี้ที่สมบูรณ์แบบ และประกาศบนเวทีโลกให้รู้ว่าเราพร้อมที่เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานงานไมซ์ระดับโลก  และนับจากนี้มาร่วมส่งกำลังใจให้ทีเส็บ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถดึงงานระดับโลกอย่าง  Specialised  Expo 2028 Phuket Thailand   มาจัดที่ภูเก็ตเพื่อยกระดับไมซ์ไทยสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลก ให้ได้       
.
#Phuketexpo2028 #ภูเก็ตต้องชนะ 
#TeamPhuket #TeamThailand #SpecialisedExpo2028
#TheSouthernMICE #TCEB

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ