เมื่อ : 04 ธ.ค. 2565

 

พ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565” สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต (ซาโต้) รับเกียรติบัตร พ่อดีเด่นแห่งชาติ 2565 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี 2565 และได้คัดเลือกพ่อดีเด่น จำนวน 165 คน จากเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ ณ หอประชุมภัทรมหาราชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 

นายสัญญาพุฒิ  เกิดบัณฑิต (ซาโต้)  อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) 

กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ที่ได้เข้ารับเกียรติบัตร “พ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร” สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 


นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์ถึงลูกชายทั้ง 4 ในการเลี้ยงดูว่าให้การศึกษาและใส่ใจอย่างต่อเนื่อง เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าทำงานที่ไหน อย่างไรเป็นลำดับต่อไป และ ยังคง ตั้งใจ  มุ่งมั่น  พ้ฒนาวงการท่องเที่ยว ควบคู่กับ บ่มเพาะ จริยธรรม  ให้ลูกอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเป็นคนดีของชาติต่อและเป็นน้ำดีของวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป