เมื่อ : 06 ธ.ค. 2565

 

แม่กำปองเตรียมทดสอบระบบแก้ปัญหาการจัดระเบียบจราจรช่วงวันหยุดยาว เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร และเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

วันนี้ (29 พ.ย. 65) นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชนินทร์ ณ ลำปาง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่ออน ได้เปิดเผยถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ สัญจร ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ว่าในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 จะมีการทดสอบมาตรการการจัดระเบียบจราจร ทางขึ้นแม่กำปอง – แม่ลาย เนื่องจากในช่วงวันหยุดต่างๆ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแม่กำปองเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรในพื้นที่มีความหนาแน่น รวมถึงเกิดอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญในการขับรถในพื้นที่ของนักท่องเที่ยวบ่อยครั้ง อีกทั้งสถานที่จอดรถในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ
ดังนั้นอำเภอแม่ออน จึงได้ประชุมหารือชุมชนหมู่บ้านแม่กำปอง แม่ลาย และบ้านป๊อก และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแม่ออน เพื่อจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ 3 หมู่บ้านดังกล่าวโดยได้กำหนดระบบการแก้ปัญหาการจัดระเบียบจราจรดังนี้ 

โดยจัดจุดจอดรถให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 8 จุดพร้อมจัดรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยวจากจุดจอดรถเพื่อเข้าไปยังพื้นที่โดยมีค่าบริการรับ - ส่งคนละ 100 บาท แต่สามารถนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการจากในหมู่บ้านได้และสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการจองที่พักก็สามารถแสดงหลักฐานเพื่อนำรถส่วนตัวเข้าไปจอดในสถานที่พักได้ ซึ่งจะมีการทดสอบการใช้มาตรการดังกล่าวในช่วงวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2565 โดยจะมีการจัดตั้งจุดคัดกรองและแนะนำให้แก่นักท่องเที่ยวไว้จำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้า อบต.ห้วยแก้ว และสามแยกแม่กำปอง - แม่ลาย 
ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะและรถตู้เช่านั้น จะสามารถส่งผู้โดยสายได้ถึงจุดจอดรถที่โรงเรียนบ้านแม่กำปองเท่านั้น และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะขึ้นไปที่จุดชมวิวกิ่วฝิ่นต้องเปลี่ยนเป็นรถบริการของหมู่บ้าน โดยมีค่าโดยสาร ไป-กลับ คนละ 100 บาท ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการท่องเที่ยวต่อไป
***********************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2565
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ