เมื่อ : 12 พ.ย. 2566

 

เมื่อวันที่ 9 พย 2566 ภาคีท่องเที่ยวไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน  นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจำนวนประมาณ150 คน ร่วมงาน พลังศรัทธาอลังการโคมหลากสีสัน “เทศกาลโคมแสนดวง”  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมิติใหม่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง 

 

คุณภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีท่องเที่ยวไทย คุณภัทราภรณ์ ไพศูนย์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง  ดูแลการท่องเที่ยวลำพูนและลำปาง และ คุณกุลวีร์ วัฒนกสิกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ นายกสมาคมท่องเที่ยวลำพูน  ร่วมแถลง การขับเคลื่อนท่องเที่ยวมิติใหม่ ใน 3 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง  ว่าการเดินทางนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเข้าร่วมทริปครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลด้วยตนเองสำหรับเป็นหมุดหมายใหม่ๆที่จะออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆให้โดนใจนักท่องเที่ยวได้อย่างตรงจุด 

 

 

 

โดยเป้าหมายของการท่องเที่ยวขณะนี้นอกจากการแสวงหาสิ่งใหม่ๆยังต้องคำนึงถึงเทรนด์ของโลก จึงคิดว่า 3 แนวทางที่จะนำมาใช้เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยว เส้นทางใหม่ ได้แก่ พลังศรัทธา หรือที่บางคนเรียกว่า สายมู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนเป็นศูนย์ที่กำลังมาแรง โดยหลังจากจบทริปแล้ว ภาคีท่องเที่ยวไทยจะได้หารือกับผู้ประกอบการนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับจริงจากพื้นที่ไปออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือให้ทันภายในซีซั่นนี้ โดยคาดว่าจะสามารถขายแพ็กเกจทัวร์แรกได้ภายในเดือนธันวาคม

      

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ