เมื่อ : 12 พ.ย. 2566

 

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 ภาคีท่องเที่ยวไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ททท ลำปาง  และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดโครงการ ศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พลังศรัทธาอลังการโคมหลากสีสัน “เทศกาลโคมแสนดวง”

   

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คุณภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีท่องเที่ยวไทย พร้อมด้วยคุณ วลีย์รัตน์ วิภาศรีนิมิต ไลนส์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร  ได้นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม “วัดพระธาตุดอยพระฌาน” ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาเป็นเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์ของความศักดิ์สิทธิ์ และยังตั้งอยู่บนภูเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองลำปาง แบบพาโนราม่า 360 องศา เป็นจุดชมวิวที่งดงามจน สินค้าเครื่องดื่มเลื่องชื่อ มาถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา   และเมื่อปี 2564  การสร้าง “หลวงพ่อใหญ่ไดบุตสึ” วัดโคโตะกูอิน เมืองคามากุระ ประเทศญี่ปุ่น (อันเกิดจากนิมิตของเจ้าอาวาส เห็นองค์พระลอยมาบนฟ้าแล้วตั้งลงบนยอดเขาพร้อมกับมีเสียงดังขึ้นว่า “สร้างให้หน่อยจะมาอยู่ด้วย”) แล้วเสร็จ ก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะ “หลวงพ่อใหญ่ไดบุตสึ” ซึ่งตั้งตระหง่านกลางขุนเขา โดยไม่ต้องเดินทางไปถึง ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 

คุณวลีย์รัตน์ วิภาศรีนิมิต ไลนส์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลำปาง เปิดเผยว่า วัดพระธาตุดอยพระฌาน จังหวัดลำปาง ติดอันดับ 1 ใน 25 อันซีน นิว แชปเตอร์ของประเทศ และติด1 ใน5 อันซีน นิว แชปเตอร์ สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเป็นโซนญี่ปุ่น เพื่อสอดรับกับแลนด์มาร์กแห่งใหม่คือ หลวงพ่อใหญ่ไดบุตสึ ของญี่ปุ่นที่จำลองมาไว้ที่ “วัดพระธาตุดอยพระฌาน” และเสมือนได้เดินทางไปญี่ปุ่น เพราะมีบรรยากาศที่ไม่ต่างกัน ทั้งการไหว้พระ การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยระฆังแขวน การตีกลอง 

   

 ทั้งนี้การเดินทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยพระฌาน จะมีรถสองแถวให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ขาขึ้น 20 บาท ขาลง 20 บาท 

      

       

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ