เมื่อ : 15 พ.ย. 2565

 

Meaningful Travel ”เที่ยวด้วย....ช่วยได้” 
ททท.สำนักงานเพชรบุรี ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย และสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย
ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือกลุ่มบริษัทที่ต้องการเสริมกิจกรรม Team building ร่วมกิจกรรม CSR ฝายรักษ์น้ำเพชร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าในระหว่างการเดินทางมาร่วมประชุม/ สัมมนา
เป้าหมาย : ทำฝายกักเก็บน้ำจำนวน 20 ฝาย ให้แก่ชุมชนพระธาตุเมิงเกลิง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง

 

ททท. ร่วมด้วยช่วยจัดหาอุปกรณ์ในการทำฝาย

ระยะเวลา : พ.ย.65 – ก.พ.66


สนใจรายละเอียดกรุณาติดต่อ : ททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร. 032-471005-6
FB: TATPhetchaburi
Line :@tat_phet 
#TATPhetchaburi #Meaningfultravel #CSRTAT #เที่ยวด้วยช่วยได้ #ฝายรักษ์น้ำเพชร​ #365experiences
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ