เมื่อ : 24 ธ.ค. 2565

 

ไปเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ในสถานตากอากาศบางปู ได้แก่ สะพานสุขตา ศาลาสุขใจ ณ ริมอ่าวไทย มาดูนกนางนวล ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสกับรุ่งอรุณและแสงแรกที่สดใส เชิญชวนกันมาเดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 5 และ 10 กิโลเมตร ในธีมอนุรักษ์ เชิญชวนนักวิ่งนำขวดน้ำมาใส่น้ำของตนเอง ชมประติมากรรมจากขยะรีไซเคิลฝีมือนักเรียน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้ 3 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ 

สถานที่: สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ กำหนดการกิจกรรม Mini marathon มินิ...บางปู ดูนกนางนวล วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 04.30 น. พบกันที่บริเวณงาน 05.15 น. กิจกรรมบนเวที 05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร เดิน 3 กิโลเมตร 06.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า 07.00 น. พิธีการมอบรางวัลต่างๆ 08.30 น. ปิดงานวิ่ง #สบ๊ายสบายสไตล์ชาวweekdays #โครงการวันธรรมดา #MiniBangPuMiniMarathon